PurseBlog בלעדי: Fendi Micro Bag Video Peek

דנו בעבר באהבתי לתיק הזעיר של פנדי מיקרו פיקבו, ואני לא היחיד שחווה את האובססיה של תיקי מיקרו. Vogue.com בשם תיק המיקרו תיק ה- IT של 2015, וכוכבים רבים זוהו כשהם נושאים את התיקים הזעירים האלה בעצמם או כקסמי תיקים.

פנדי מכיר את הכוכב שיש להם על הידיים וישחרר ביום שני סרטון שמציג 7 תיאוריות של התפתחות תיק המיקרו של פנדי. פנדי העניקה לקוראי Purneblog בלעדי, חולקת את אחת משבע התיאוריות – תיאוריית הפופקורן. בדוק את זה למעלה ובדוק את Fendi.com ביום שני, ה -16 במרץ, את הסרטון באורך מלא!

Leave a Reply

Your email address will not be published.